Strona główna » negocjacje wynagrodzenia

Negocjacje podwyżki

Tags: , , ,

W niektórych firmach podwyżki przyznawane są w ściśle określonych sytuacjach – zależą od wyniku oceny okresowej bądź związane są z rozpisywaniem budżetu na kolejny rok. W takich firmach, to pracodawca wychodzi z inicjatywą podwyżki i nawet najlepsze umiejętności negocjacyjne kandydata nie na wiele się zdadzą. W większości firm można jednak wpływać na wysokość swojego wynagrodzenia poprzez rozmowę z pracodawcą lub przełożonym o podwyżce. Jak o niej rozmawiać, by nie ponieść klęski? Więcej »

No Comments