Strona główna » Kariera » Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Tags: ,

Przychodzi w życiu pracownika taki moment, że decydując się zmienić pracę, musi u obecnego pracodawcy złożyć wypowiedzenie. Bywa też i tak, że to pracownik otrzymuje wypowiedzenie. W obu sytuacjach można rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Czym różni się ona od standardowego wypowiedzenia?

 

Każde wypowiedzenie umowy o pracę wiąże się z określonym okresem wypowiedzenia. Wyjątkiem jest wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, które pracownik może wręczyć w sytuacji kiedy :

 • zostało wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika,
 • pracodawca ciężko naruszył swoje obowiązki względem pracownika,
 • pracownik został przywrócony do pracy u innego pracodawcy,
 • zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę

Przy okresie wypowiedzenia pracownik ( i pracodawca) nie mają wyjścia – muszą być razem jeszcze przez okres wypowiedzenia, choć pracodawca może zwolnić pracownika z pełnienia obowiązków służbowych (ale zapłacić mu musi). Rozwiązaniem które pozwoli wprowadzić krótszy (lub dłuższy jeśli jest taka wola i potrzeba) okres wypowiedzenia jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. To na nim ustalamy określoną datę rozwiązania umowy i z tym dniem umowa przestaje obowiązywać. Jeśli to pracownikowi zależy na jak najszybszym odejściu z pracy (np. po to, by zacząć pracę u kolejnego pracodawcy), to wypowiedzenie umowy na mocy porozumienia stron jest jak najbardziej korzystne. Uważać trzeba jednak wtedy, kiedy to inicjatorem wypowiedzenia jest pracodawca:

 

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron z inicjatywy pracodawcy

Bywa, że pracodawcy przekonują pracowników do podpisania porozumienia stron zamiast wypowiadania umowy o pracę. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy pracownika obowiązuje miesiąc lub dłużej wypowiedzenia, a pracodawca wolałby rozwiązać umowę szybciej. Pracodawcy argumentują wtedy, że porozumienie stron jest dla pracownika korzystne, bowiem w jego dokumentach nie pozostaje ślad po tym, że został zwolniony. W większości przypadków nie będzie to jednak korzystne dla pracownika rozwiązanie, ze względu na:

 • krótszy okres zarobkowania – raczej wątpliwe jest bowiem, byśmy w ciągu tygodnia czy dwóch znaleźli pracę
 • pracownik traci dodatkowy, przysługujący mu na mocy Kodeksu Pracy urlop na szukanie pracy (dwa bądź trzy dodatkowe dni – art. 37§1 K.P.
 • pracownik może dostać zasiłek dla bezrobotnych dopiero po upływie 90 dni od momentu rejestracji w Urzędzie Pracy, a nie od razu jak w przypadku wypowiedzenia umowy o prace przez pracodawcę. (wyjątkiem jest sytuacja w której pracownik zwolnił się za porozumieniem stron ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych).

 

Drugą różnicą pomiędzy porozumieniem stron a wypowiedzeniem umowy z okresem wypowiedzenia jest kwestia podania powodów wypowiedzenia. O ile przy umowie na czas nieokreślony, wypowiadając umowę pracodawca jest w obowiązku wskazać przyczynę wypowiedzenia, o tyle przy porozumieniu stron robić tego nie potrzeba. Jest to o tyle ważne, że jeśli zmienimy zdanie i będziemy chcieli udowodnić przed Sądem Pracy, że pracodawca zwolnił nas niesłusznie, to po podpisaniu wypowiedzenia za porozumieniem stron, będzie to znacznie trudniejsze.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, 5.0 out of 5 based on 4 ratings
 • Oceń artykuł:
 • GD Star Rating
  loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *