Strona główna » Rozmowa kwalifikacyjna » Rekrutacja przez agencje rekrutacyjną

Rekrutacja przez agencje rekrutacyjną

Tags: , ,

W ramach procesu rekrutacyjnego, kandydat może spotkać się albo bezpośrednio z pracodawcą, albo też z firmą rekrutacyjną, która proces rekrutacyjny prowadzi w imieniu pracodawcy. Rekrutacja przez firmy zewnętrzne prowadzona bywa zarówno w dużych jak i małych firmach, dlatego też nie ma reguły dotyczącej tego, kiedy z taką formą rekrutacji możemy się spotkać. Praktycznie zawsze, to że rekrutacja będzie prowadzona przez zewnętrzną firmę widać już po samym ogłoszeniu, które również jest umieszczane przez prowadzącą proces rekrutacyjny firmę.

 

Aplikowanie do agencji rekrutacyjnej

Agencje rekrutacyjne prowadzą rekrutacje w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców korzystających z ich usług, ale jednocześnie prowadzą również stałe bazy kandydatów, które wykorzystywane są przy rekrutacjach na różne stanowiska pracy. Z tego powodu, do agencji rekrutacyjnej CV wysłać można na dwa sposoby:

  • w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne
  • bez ogłoszenia, na poczet przyszłych rekrutacji

w odróżnieniu od firm, które prowadzą swoje rekrutacje bezpośrednio, agencja rekrutacyjna może przesłane CV kandydata dopasować do kilku różnych projektów które prowadzi. Może się również okazać, że idealne stanowisko pracy dla kandydata pojawi się dopiero za 3 miesiące – dlatego warto zarówno podkreślić przy wysyłaniu CV, jakimi ofertami pracy jesteśmy zainteresowani, jak i co jakiś czas (np. kwartał bądź pół roku) przypominać się i w razie potrzeby aktualizować CV.

 

List Motywacyjny do anonimowej firmy?

Przesyłając swoją aplikację w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne zamieszczone przez Agencję Doradztwa Personalnego, często kandydat nie wie do jakiej konkretnie firmy aplikuje, jej nazwa nie pojawiła się bowiem w ogłoszeniu. Jak w takiej sytuacji napisać List Motywacyjny?

 

Jedyna różnica pomiędzy typowym Listem Motywacyjnym, a Listem wysyłanym do agencji rekrutacyjnej w odpowiedzi na anonimowe ogłoszenie jest brak odniesień do specyfiki firmy, która prowadzi rekrutacje. Nasze zalety czy oczekiwania wobec przyszłej pracy, są przecież niezależne od tego, do jakiej firmy chcemy się dostać. Zatem w tego typu liście motywacyjnym skupiamy się na naszych dokonaniach, sukcesach, zaletach i opisujemy kompetencje oraz oczekiwania wobec przyszłej pracy (np. duża doza samodzielności, gotowość i otwartość na wyjazdy służbowe itp.). Jeśli na rynku istnieją firmy w których nie chcielibyśmy pracować (np. ze względu na jej renomę czy wcześniejsze doświadczenia), zróbmy adnotację w treści maila, informując pracownika agencji doradztwa personalnego odpowiedzialnego za proces rekrutacji o tym, że jeśli rekrutację prowadzi firma X lub Y nie jesteśmy zainteresowani braniem udziału w procesie rekrutacji – to pozwoli uniknąć nam marnowania czasu na spotkanie, które i tak nie będzie mogło zakończyć się zmianą pracy.

 

Jak rekrutuje agencja doradztwa personalnego?

Pierwszym etapem rekrutacji jest przygotowanie tzw. listy potencjalnych kandydatów (long lista). Kandydaci ci, pochodzą z baz agencji rekrutacyjnej, z odpowiedzi na zamieszczone przez nią ogłoszenie rekrutacyjne oraz z aktywności typu executive search czyli wyszukiwania kandydatów przez networking. Każdy kandydat, który pochodzi np. z bazy lub został „wyłowiony” np. w serwisie społecznościowym musi zostać poinformowany o procesie rekrutacyjnym (czego oczekuje pracodawca, co oferuje, jakiego stanowiska dotyczy proces rekrutacyjny) i dopytany o to, czy chce w nim brać udział.

W oparciu o długą listę tworzona jest tzw. short lista czyli kilka nazwisk kandydatów, którzy zostaną przedstawieni bezpośrednio pracodawcy. Zanim do tego jednak dojdzie, agencja doradztwa musi przeprowadzić wstępne wywiady. Metody stosowane przez agencje rekrutacyjne nie różnią się od tych, które stosować może pracodawca, choć znacznie częściej agencje wykorzystują testy osobowości i testy kompetencyjne. Częściej też, niż w przypadku bezpośrednich rekrutacji, spotkamy się z Assessment Center. Agencja, zanim przedstawi kandydaturę pracodawcy musi też poznać oczekiwania finansowe kandydatów. Z reguły, jest też w stanie podać przedział wynagrodzenia, jaki oferuje pracodawca, bez informacji o budżecie stanowiska, mało która agencja podejmie się z pracodawcą współpracy.

 

Proces rekrutacji w agencji rekrutacyjnej:

Sam proces rekrutacji może być kilku etapowy. Najczęściej, pierwszym etapem weryfikacji CV jest dla pracownika agencji rekrutacyjnej wywiad telefoniczny. Kolejnym etapem bywa spotkanie z pracownikiem agencji (na zwykłym spotkaniu rekrutacyjnym, w którym bierze udział jeden kandydat bądź w ramach Assessment Center – o AC kandydat zawsze musi zostać wcześniej poinformowany). Są jednak i takie sytuacje, kiedy kandydat na short liście znajdzie się już po rozmowie telefonicznej. Przy spotkaniu z pracodawcą pracownik agencji może, choć nie musi być obecny (z reguły go jednak nie ma).

 

Po rekrutacji

A co jeśli nie otrzymaliśmy propozycji zatrudnienia (pracodawca nas nie wybrał)? Nasze CV może zostać w bazie agencji doradztwa personalnego, bądź na nasze życzenie może zostać z niej usunięte. Jeśli rzeczywiście jesteśmy zainteresowani zmianą pracy, lepiej je zostawić i co jakiś czas aktualizować i przypominać się pracownikowi agencji rekrutacyjnej, budując dzięki temu z nim relacje, przez co będzie o nas lepiej pamiętał. Warto przypominać o sobie pracownikowi agencji nie tylko w sytuacji zmian w CV, ale również przy innych okazjach – np. przesyłając świąteczne życzenia.

 

PAMIĘTAJ:

Firmy rekrutacyjne swój zysk czerpią z opłat, jakie za rekrutację wnosi pracodawca. Sytuacja w której firma rekrutacyjna oczekuje wynagrodzenia od kandydata jest zwykłym oszustwem i oznacza, że firma próbuje jedynie wyłudzić od nas pieniądze. Całość kosztów rekrutacji ponosi pracodawca i firma rekrutacyjna nie ma prawa żądać od kandydata opłaty za przeglądanie CV, rozmowę kwalifikacyjną czy rekomendację kandydata do pracy.

Rekrutacja przez agencje rekrutacyjną, 5.0 out of 5 based on 1 rating
  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *