Strona główna » Kariera » Zadaniowy system pracy

Zadaniowy system pracy

Tags: , ,

Zadaniowy system czasu pracy to jedna z form systemu czasu pracy, która może zostać wprowadzona w zakładzie pracy dla całości lub części pracowników. Podstawową różnicą wprowadzaną przez zadaniowy czas pracy w stosunku do czasu pracy podstawowego jest brak określenia rozkładu czasu pracy.

Mówiąc wprost, pracownik nie ma podanych godzin w jakich powinien pracować ani ilości czasu jaki przeznaczyć ma na określone zadania – pracodawca ustala jedynie jakie zadania powinny zostać wykonane w określonym wymiarze czasu pracy. Zadaniowy system pracy uzależnia pracę pracownika od wykonanego zadania, a nie czasu jaki pracownik spędzi w zakładzie pracy.

Praca zadaniowa jest korzystna zarówno dla pracodawcy jak i pracownika – przede wszystkim dlatego, że pracodawca określając konieczne do wykonania zadania zainteresowany jest jedynie wynikiem wykonania zadań. Nie obchodzi go jak długo pracownik wykonywał zadania i kiedy – ważne jest jedynie to, by do określonego momentu lub w określonym czasie zadania były wykonane. Pracodawca mając pracowników pracujących w zadaniowym czasie pracy nie musi prowadzić ewidencji czasu pracy. Z punktu widzenia pracownika czas pracy zadaniowy również jest korzystny, bowiem pozwala na elastyczność pracy – to pracownik wybiera czas w którym zajmuje się pracą. Musi jedynie zmieścić się w ustalonym przez pracodawcę terminie.

Zadaniowy czas pracy Kodeks Pracy dookreśla art 140 „W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.” – ważne jest tu to, że praca zadaniowa i czas wykonania zadań musi być ustalona w porozumieniu z pracownikiem – nie może zaistnieć sytuacja w której ilość zadań przeznaczonych dla pracownika wymaga czasu większego niż wymiar pracy w ramach etatu.

Czas pracy zadaniowy nie może być stosowany zawsze. Kodeks Pracy wyraźnie określa sytuacje, w których można zastosować zadaniowy czas pracy (np. nierytmiczny czas pracy, praca w terenie, brak wymagań co do okresu rozpoczęcia i zakończenia realizacji obowiązków zawodowych, praca twórcza). Nie można zastosować zadaniowego czasu pracy w innych, niepotwierdzonych przez przepisy przypadkach – pracodawcy grozi za to grzywna.

Zadaniowy system pracy, 5.0 out of 5 based on 1 rating
  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *