Strona główna » Rozmowa kwalifikacyjna » Zadania symulacyjne na rekrutacji

Zadania symulacyjne na rekrutacji

Tags: , , , ,

Czym są zadania symulacyjne podczas rekrutacji? Jakich zadań symulacyjnych można się spodziewać podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Na jakie stanowiska najczęściej stosuje się zadania symulacyjne?

 

Zadania bądź ćwiczenia symulacyjne to jedna z technik rekrutacji stosowana zarówno podczas rozmowy kwalifikacyjnej jak i Assessment Center. Ich głównym celem jest sprawdzenie tego, jak kandydat poradzi sobie z zadaniem, które jest maksymalnie zbliżone do rzeczywistych sytuacji, jakie może napotkać w pracy. Na podstawie zachowania kandydata podczas zadania symulacyjnego wnioskuje się o jego umiejętności poradzenia sobie z analogiczną sytuacją w pracy zawodowej.

 

Zadania symulacyjne mogą być zastosowane w zasadzie na każdym stanowisku pracy – zarówno przy stanowiskach niskiego jak i managerskiego szczebla. Choć nie są one idealnym odzwierciedleniem rzeczywistego zachowania kandydata (w sytuacji oceny zachowujemy się nieco inaczej niż w rzeczywistości), to pozwalają sprawdzić zarówno wiedzę techniczną jak i kompetencje miękkie kandydata. Zadania symulacyjne stosowane w procesie rekrutacji będą tym lepsze im lepiej będą dopasowane do realiów firmy.

 

Rodzaje zadań symulacyjnych stosowanych podczas rekrutacji:

  • zadania praktyczne sprawdzające wiedzę – stosowane po to, by sprawdzić wiedzę kandydata w danym obszarze. Są ściśle związane z wymaganą na dane stanowisko wiedzą. Przykładem zadania praktycznego może być np. poproszenie o znalezienie błędów we fragmencie kodu na stanowisku testera oprogramowania, zadanie matematyczno – finansowe dla kandydata do działu finansów, stworzenie notatki prasowej dla kandydata na stanowisko specjalisty ds. Public Relations itd. Z reguły w ocenie zadania praktycznego na rekrutacji bierze się pod uwagę dokładność i poprawność wykonania oraz czas jaki spędził nad zadaniem kandydat. Jeśli dodatkowo na stanowisku ważna jest umiejętność pracy pod presją czasu, kandydat dostanie określoną ilość czasu na rozwiązanie zadania.
  • case study (analiza przypadku) – kandydat otrzymuje do rozwiązania rzeczywisty problem jaki zaistniał lub mógłby zaistnieć w firmie na danym stanowisku, z prośbą o zaproponowanie metody jego rozwiązania. W tym przypadku ocenia się sprawność kandydata w zakresie wyciągania wniosków, analizy danych oraz korzystania z własnej wiedzy. W przypadku case study zazwyczaj nie istnieje jedyne słuszne rozwiązanie problemu, a osobę rekrutującą równie mocno jak efekt rozwiązania problemu interesuje również sposób dochodzenia do tego jak poradzić sobie z sytuacją opisaną w case study.
  • symulacja z aktorami – przy takim zadaniu osoba rekrutująca (lub zaproszona osoba z firmy) odgrywa określoną rolę- np. klienta lub podwładnego, a zadaniem kandydata jest takie poprowadzenie rozmowy, by osiągnąć określony na początku zadania efekt (np. sprzedać usługę, odbyć efektywną rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem). Osoby rekrutujące oceniają tu zarówno zachowanie kandydata, efektywność jego przekazu, styl komunikacji, posiadane kompetencje miękkie. Symulacje z aktorami wykorzystywane są najczęściej w przypadku stanowisk wymagających dużego i stałego kontaktu z ludźmi – np. na stanowiskach handlowych, managerskich.
  • prezentacje – ta forma zadania najczęściej wymaga od kandydata uprzedniego przygotowania prezentacji na zadany temat. Może być to temat związany ze stanowiskiem pracy lub luźny (np. zainteresowania kandydata). Zadania te mają na celu sprawdzenie zarówno przygotowania się kandydata do zadania jak i jego umiejętności perswazji, nawiązywania kontaktu, radzenia sobie ze stresem.
Zadania symulacyjne na rekrutacji, 2.7 out of 5 based on 3 ratings
  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *