Strona główna » Kariera » Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Tags: , , ,

Pracodawcy coraz częściej zabezpieczają swoje interesy poprzez podpisanie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji . Dzięki temu, pracownik nie może prowadzić w czasie trwania stosunku pracy, a w szczególnych przypadkach również po ustaniu stosunku pracy, działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Jakie przepisy regulują zakaz konkurencji, jakie prawa i obowiązki ma pracownik, który podpisał umowę o zakazie konkurencji?

 

Zakaz konkurencji w prawie pracy

Wszelkie kwestie dotyczące zakazu konkurencji wobec pracownika reguluje artykuł 101 Kodeksu Pracy. W myśl przepisów, by pracodawca mógł oczekiwać od pracownika nie prowadzenia działalności konkurencyjnej – zarówno w zakresie samodzielnej działalności jak i działania na rzecz innego podmiotu, zakaz konkurencji musi być ustalony w formie pisemnej. Zakaz konkurencji  w umowie o pracę może zostać wprowadzony jako osobny punkt w ramach umowy o prace, stanowi jednak odrębne zobowiązanie pracownika wobec pracodawcy. Najczęściej, pracodawcy wprowadzają zakaz konkurencji w postaci osobnego dokumentu, który pracownik musi podpisać – jeśli jednak zakaz konkurencji znajdzie się w umowie o pracę podpisanej przez obie strony, to również ma moc prawną.

 

Zakaz konkurencji po zakończeniu pracy

W szczególnych przypadkach, kiedy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, która będzie obowiązywać przez określony przez obie strony czas, już po zakończeniu stosunku pracy.

 

Zakaz konkurencji – odszkodowanie

Ze względu na to, że taka umowa ogranicza swobodę pracownika w zakresie wyboru pracodawcy (pracownik nie może bowiem zostać np. zatrudniony na analogicznym stanowisku w firmie, która jest konkurentem rynkowym poprzedniego pracodawcy), pracodawca musi przez cały czas trwania umowy o zakazie konkurencji wypłacać pracownikowi odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości wynagrodzenia, jakie pracownik miał w trakcie trwania umowy o pracę. Jeśli pracodawca przestanie płacić pracownikowi, ten, może zakaz konkurencji złamać bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. (art. 101 par 2). Odszkodowanie za zakaz konkurencji wypłacane jest najczęściej co miesiąc, ale warto w umowie zastrzec tą częstotliwość, lub umówić się pisemnie z pracodawcą na inną formę płatności.

 

To co jest w przypadku umowy o zakazie konkurencji ważne dla pracownika to fakt, iż umowa może obejmować jedynie działalność konkurencyjną wobec pracodawcy i nie oznacza tego, że pracownik nie może podejmować w trakcie trwania pracy żadnej pracy dodatkowej. Może on zarówno podjąć prace w innym obszarze i zawodzie, jak i pracować w ramach swojego zawodu dla podmiotu, który nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem pracodawcy (przykładowo, przedstawiciel handlowy w firmie sprzedającej okna, mimo zakazu konkurencji może reprezentować interesy producenta farb, o ile ten nie produkuje również okien).

  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *