Strona główna » Kariera » Szkolenia dla pracowników i ich rodzaje

Szkolenia dla pracowników i ich rodzaje

Tags: , , , ,

Jedną z metod rozwoju pracownika i zdobywania przez niego nowych kompetencji są szkolenia dla pracowników. Mogą one obejmować w zasadzie każdą tematykę, mogą być realizowane zarówno przez zasoby wewnętrzne firmy jak i firmy szkoleniowe zewnętrzne. Jakie rodzaje szkoleń wyróżniamy? Czym się różnią i jakie przepisy regulują kwestie szkolenia pracowników?

Pod względem merytoryki szkoleń dla pracowników rozróżniamy:

 • szkolenia zawodowe
 • szkolenia z kompetencji miękkich
 • szkolenia BHP
 • szkolenia językowe

Szkolenia zawodowe pozwalają pracownikowi nabyć nowe umiejętności i wiedzę w aspekcie wymagań danego stanowiska pracy. Przeprowadzane są w sytuacji, w której pracownik nie dysponuje wystarczającą wiedzą do tego, by móc odpowiednio wykonywać obowiązki służbowe. Służą też oczywiście rozwojowi pracownika. Zawodowe szkolenia dla pracowników mogą być przeprowadzane przez firmę wewnętrznie – ma to miejsce wtedy, kiedy pracownik uczy się od innych pracowników z większą wiedzą i stażem pracy. Szkolenia zawodowe wewnętrzne organizowane są albo dla całych grup pracowników (np. nowy nabór kilku osób) lub indywidualnie.  Duża część szkoleń zawodowych dla pracowników przeprowadzana jest zewnętrznie, przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. Podczas takiego szkolenia pracownik poszerza posiadaną wiedzę i zyskuje nowe umiejętności, które może następnie wykorzystać w pracy. W ramach szkoleń zawodowych znajdziemy więc szkolenia informatyczne, szkolenia budowlane, szkolenia księgowe itd. Na szkolenie zawodowe może zostać wysłany jeden pracownik, cała grupa, lub firma może zamówić zorganizowane szkolenie zawodowe zamknięte – czyli realizowane jedynie dla pracowników danego zakładu pracy. Takie szkolenia są silniej dopasowywane do potrzeb i specyfiki określonego miejsca pracy.

Szkolenia BHP to określone przez Kodeks Pracy (art. 2373 § 21 )  i ustawy, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które przejść musi każdy pracownik rozpoczynający pracę w danym zakładzie pracy. Szkolenia BHP przeprowadza uprawniona osoba (może to być również w niektórych przypadkach pracodawca). Przy zatrudnieniu realizowane jest podstawowe, wstępne szkolenie BHP. W trakcie trwania pracy – szkolenia okresowe BHP. Informacji o przejściu szkolenia BHP nie wpisuje się w życiorys, nie podwyższają one bowiem kompetencji pracownika.

Szkolenia z kompetencji miękkich mają za zadanie nauczyć pracownika radzenia sobie w sytuacjach wymagających posiadania określonych umiejętności osobowościowych. Poszerzają i uzupełniają ich wachlarz zachowań, technik i umiejętności w określonych obszarach. Sztandarowym przykładem szkoleń miękkich są szkolenia z umiejętności komunikacji, szkolenia w negocjacjach, szkolenia sprzedażowe czy kierowane do kadry zarządzającej szkolenia dla menedżerów. Szkolenia interpersonalne – bo z tą nazwą również można się spotkać – są specyficzną odmianą szkoleń miękkich, które stawiają przede wszystkim na rozwój umiejętności psychologicznych. Znajdą się tutaj takie rodzaje zajęć wzmacniających kompetencje jak szkolenia z asertywności, szkolenia z autoprezentacji, szkolenia z radzenia sobie ze stresem. Szkolenia miękkie można realizować praktycznie w każdym obszarze, w którym stwierdzone zostaną u pracownika braki, które nie pozwalają mu na pełną i prawidłową realizację zadań w pracy.
Podobnie jak szkolenia zawodowe szkolenia miękkie mogą być realizowane wewnętrznie, jeśli firma posiada trenera wewnętrznego oraz zewnętrznie, zarówno w formie otwartej (uczestnicy z różnych firm) jak i zamkniętej (grupa pracowników z jednej firmy).

Szkolenia językowe to kolejna forma wzbogacania kompetencji pracownika – tym razem o znajomość języka obcego. Mogą być realizowane wewnętrznie – na terenie zakładu pracy w formie kursów dla pracowników (stanowią wtedy formę dodatku pozapłacowego). Mogą być również realizowane zewnętrznie, kiedy pracownik uczestniczy w zewnętrznym, dodatkowym kursie opłacanym przez pracodawcę. Niektóre firmy oferują szkolenia językowe dla pracowników ze względu na to, iż znajomość języka wymagana jest przez samo stanowisko pracy. Inne, mimo iż język obcy nie jest w pracy konieczny, umożliwiają zdobywanie wiedzy traktując to jako dodatkowy motywator dla pracowników.

Forma prowadzenia szkoleń
Zdecydowana większość szkoleń dla pracowników odbywa się w formie warsztatów lub wykładów prowadzonych bezpośrednio przez trenera / prowadzącego szkolenie. Wraz z rozwojem internetu pojawiły się jednak nowe formy szkoleń, znane jako szkolenia internetowe lub szkolenia on-line. Taka forma szkoleń realizowana jest za pomocą internetu i pracownik może brać w nich udział w miejscu pracy.

Odpłatność za szkolenia dla pracowników
Zdobywanie nowych kompetencji jest dość kosztowne. W praktyce, firmy stosują następujące rozwiązania:

 • Szkolenia dla pracowników płatne przez pracodawcę– w całości finansowane przez firmę. Odbywają się z reguły w trakcie godzin pracy i w takiej sytuacji pracownik wysłany na szkolenie jest zobowiązany do uczestnictwa. Jeśli jednak szkolenie zawodowe czy miękkie realizowane jest poza godzinami pracy (np. szkolenie weekendowe), to pracownik może, ale nie musi w nim uczestniczyć (pracodawca nie może go zmusić).
 • Szkolenia współfinansowane przez pracodawcę to takie szkolenia, w których pracodawca partycypuje w kosztach, ale nie ponosi ich w całości. Pracodawca nie może zmusić pracownika do pokrycia części kosztów szkolenia, ale może dopłacić pracownikowi do szkolenia lub studiów na jego wniosek. Bywa, że pracodawcy wysyłając pracownika na szkolenie lub je współfinansując, oczekują umowy lojalnościowej, która zwiąże pracownika z firmą na określony czas, w celu amortyzacji kosztów szkolenia.
 • Szkolenia płatne w całości przez pracownika – firma się nie dokłada do szkolenia pracownika czy studiów, które to szkolenia pracownik realizuje sam na własne życzenie. Zgodnie jednak z art 103 kodeksu pracy i rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracodawca który wyraził zgodę na szkolenie pracownika zobowiązany jest do udzielenia mu płatnego urlopu szkoleniowego (jego zakres określa rodzaj szkolenia).
 • Szkolenia bezpłatne – w ramach różnego rodzaju programów unijnych oraz z inicjatywy prywatnych firm i fundacji, na rynku spotkać można również darmowe szkolenia dla pracowników, na które z reguły pracownika musi wysłać pracodawca, ale nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Powodzeniem cieszą się też szkolenia efs, czyli szkolenia dofinansowane przez Unię Europejską. Warto pamiętać, że tego typu tańsze możliwości zdobywania kompetencji zawodowych nie będą trwać wiecznie.

Szkolenia pracownicze mogą mieć różny poziom merytoryczny, dlatego też, chcąc sensownie podwyższać swoje kwalifikacje warto wybierać firmy, które cieszą się renomą i dobrymi referencjami. Szkolenia i zawodowe i miękkie nie tylko pozwalają na nabycie umiejętności,które przyczyniają się do bardziej efektywnej i skutecznej pracy, ale również podwyższają wartość pracownika na rynku pracy. Dlatego warto zarówno się szkolić, jak i informacje o tym jakie kursy, szkolenia dla pracowników przeszliśmy, wpisywać w CV.

Szkolenia dla pracowników i ich rodzaje, 3.4 out of 5 based on 9 ratings
 • Oceń artykuł:
 • GD Star Rating
  loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *