Strona główna » CV – Życiorys » Success CV – dla kogo

Success CV – dla kogo

Tags: , , ,

Najbardziej popularnym typem CV jest CV chronologiczne. Mimo iż jest to najbardziej powszechnie stosowany format życiorysu zawodowego, nie zawsze będzie on najpełniej oddawał kompetencje kandydata. Alternatywą dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym jest success CV.

 

Co to jest Success CV?

Success CV to metoda tworzenia CV, która w dużym uproszczeniu, zaprezentować ma pracodawcy pełne spectrum dotychczasowych dokonań zawodowych kandydata w kontekście osiągniętych przez niego sukcesów. Nie ma tu znaczenia układ chronologiczny – choć oczywiście podajemy również nazwy stanowisk pracy i firmy dla których kandydat pracował. Przede wszystkim jednak, success CV ma zaprezentować dokonania kandydata tak, by jego sukcesy mówiły same za siebie.

 

Dla kogo Success CV jest najbardziej efektywne?

Aby móc z powodzeniem zastosować ten format aplikacji, kandydat musi mieć dokonania zawodowe którymi można się pochwalić. Siłą rzeczy zatem, taki rodzaj aplikacji sprawdzi się u kandydatów z dużym bagażem doświadczeń zawodowych, którzy są w stanie swój rozwój zawodowy przedstawić w postaci kolejnych dokonań, które są mierzalne i weryfikowalne. Z Success CV mogą korzystać zarówno specjaliści jak i managerowie.

 

Kiedy stosujemy Success CV?

Success CV stosuje się wtedy, kiedy kandydat ma wyraźnie sprecyzowany kierunek dalszego rozwoju swojej kariery zawodowej i kiedy jego sukcesy zawodowe odpowiadają oczekiwaniom pracodawcy wobec kompetencji kandydata do pracy. Success CV nie będzie zatem życiorysem uniwersalnym, który sprawdzi się w każdych warunkach. Jego skuteczność będzie mierzona odpowiedniością dokonań kandydata w kontekście tego, jakich umiejętności wymaga pracodawca.

 

Co musi zawierać Success CV?

Tak jak każdy życiorys, na początku CV w wersji Success znaleźć muszą się dane osobowe kandydata. Na drugim miejscu umieszczamy osiągnięte sukcesy. Można je opisać zbiorczo podsumowując całośc kariery zawodowej lub rozbić na poszczególne prace i stanowiska, ale uwzględniając w CV jedynie te prace, które bezpośrednio wiążą się z tematyką pracy o którą się staramy. Nie jest to trudne, ze względu na to, że aby Success CV miało sens, kandydat musi swoją ścieżkę kariery budować konsekwentnie. Poza sukcesami w CV znaleźć musi się również miejsce na opis wykształcenia, konkretne (twarde) umiejętności – np. obsługa oprogramowania, prawo jazdy, języki obce oraz zainteresowania.

 

Jak napisać Success CV?

Kluczowe dla napisania Success CV jest umiejętne zidentyfikowanie własnych sukcesów zawodowych. Przykładowo, dla osoby zatrudnionej na stanowisku przedstawiciela handlowego ds. sieci handlowych, sukcesami może być: zwiększenie ilości kontraktów handlowych o 30%, poprawa rentowności zawieranych kontraktów o 15%, zmniejszenie ilości utraconych kontraktów w porównaniu do wyników regionu przed objęciem stanowiska o 20% itd. Na stanowisku kierownika działu sukcesem może być: poprawa efektywności pracy o określony wskaźnik, zmniejszenie rotacji w dziale o określony procent itd. Najważniejsze jest to, by każdy z sukcesów był w jakiś sposób mierzalny – czy to w odniesieniu do wyników firmy, działu lub regionu z okresu przed objęciem stanowiska czy to w odniesieniu do kolejnych lat kariery zawodowej. W Success CV nie wpisujemy listy zadań jakie wykonywaliśmy na określonym stanowisku, a jedynie chwalimy się tym, co udało się nam osiągnąć. Takie CV ma na tyle zainteresować osobę rekrutującą, by chciała się ona z kandydatem spotkać i dopytać go o to, jak osiągnął takie wyniki pracy.

 

Przy tworzeniu listy sukcesów w formie zbiorczej, można swoje dokonania podsumować pod względem funkcjonalności. Np. prowadzenie przez okres trwania kariery 5 zespołów pracowników liczących od 5 do 15 osób; pozyskanie dla firm takich marek jak (i tu lista); przejechanie w ciągu 10 lat pracy bezwypadkowo 200.000 km itd. Dopiero po takiej liście sukcesów opisuje się poszczególne etapy zatrudnienia wraz z nazwą stanowiska.

 

Każdy z sukcesów opisanych w CV trzeba oczywiście umieć opisać na rozmowie kwalifikacyjnej, a także mieć pomysł na to, w jaki sposób można sukcesy te zweryfikować (np. poprzez posiadane kopie projektów czy referencje, których może udzielić nam poprzedni pracodawca, klient czy współpracownik).

  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *