Strona główna » Kariera » Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna

Tags: , ,

Rekrutacja wewnętrzna to sposób na pozyskanie pracownika spośród już zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników. Najczęściej, rekrutacja wewnętrzna dotyczy wyższych stanowisk, spośród na które poszukuje się kandydatów pośród pracowników zajmujących w chwili rekrutacji niższe stanowiska, bywa jednak i tak, że w ramach rekrutacji wewnętrznej zmienia się zaszeregowanie pracownika w ramach działu czy firmy, bez zmiany jego pozycji pionowej – mówiąc wprost, pracownik obejmuje nowe stanowisko, ma nowe zadania i obowiązki, ale nie jest to awans w rozumieniu zwiększenia kompetencji zarządzania.

Rekrutacja i selekcja pracowników w ramach rekrutacji wewnętrznej różni się nieco od typowej rekrutacji zewnętrznej. Pracownicy o istnieniu wakatu mogą być powiadamiani albo oficjalnie – za pomocą ogłoszenia w biuletynie pracowniczym czy w intranecie lub indywidualnie zapraszani do udziału w rekrutacji wewnętrznej. W pierwszej sytuacji,  na nowe stanowisko zgłosić może się każdy pracownik, który uważa, że spełnia wymagania stanowiska. W drugiej, to przełożeni pracownika decydują o tym, że jest on gotów na zmianę stanowiska pracy i zakresu zadań.

Każda firma ma określone procedury rekrutacji wewnętrznej , które określają zarówno sposób zgłaszania się pracowników na dane stanowisko jak i wykorzystywane metody rekrutacji wewnętrznej. Zazwyczaj nie wymaga się od pracownika wysłania CV (znajduje się ono w dokumentach kadrowych firmy), ale może okazać się konieczny list motywacyjny.  Rekrutacja wewnętrzna może wykorzystywać takie same metody rekrutacji i selekcji jak rekrutacja zewnętrzna – wywiad, testy kompetencyjne i osobowościowe, assessment center itd. Bardzo ważnym kryterium jest też opinia obecnego przełożonego, którą mocno bierze się pod uwagę.

Rekrutacja wewnętrzna jest dla pracodawcy korzystna z wielu względów. Po pierwsze w firmach, które ją stosują pracownicy wiedzą, że mogą awansować  i budować swój rozwój zawodowy w ramach firmy. Po drugie,  pozwala na pozyskanie specjalisty czy managera, który już firmę zna i jest z nią związany. Po trzecie, rekrutacja wewnętrzna umożliwia bardziej precyzyjne dopasowanie kandydatów do stanowiska ze względu na to, że firma ma już jasność jakie są słabe i mocne strony kandydata oraz w jaki sposób on pracuje.

Rekrutacja wewnętrzna , 5.0 out of 5 based on 2 ratings
  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *