Strona główna » Kariera » Jak się zwolnić z pracy?

Jak się zwolnić z pracy?

Tags: ,

Rozwój kariery zawodowej coraz częściej wymaga od pracowników podejmowania trudnych decyzji o przejściu do innej firmy. Nowe wyzwania zawodowe, awanse pionowe i poziome, możliwość lepszego wynagrodzenia powodują, że pracownicy nie pracują już przez całe życie w jednej firmie, ale otrzymując ciekawsze propozycje, odchodzą z obecnej pracy i podejmują zatrudnienie u kolejnego pracodawcy. Jak się zwolnić z pracy tak, by nie spalić za sobą mostów oraz doświadczyć jak najmniejszej ilości kłopotów związanych z odejściem z firmy?

 

Okres wypowiedzenia

Szukając nowej pracy lub rozważając przejście do nowej firmy przede wszystkim trzeba mieć jasność jak wygląda nasz okres wypowiedzenia i za jaki czas będziemy dostępni dla nowego pracodawcy. Okres wypowiedzenia zależy od formy  umowy, jaka wiąże pracownika z pracodawcą.  I tak:

Umowa na zastępstwo – okres wypowiedzenia wynosi trzy dni

Umowa na okres próbny:

 • zawarta na dwa tygodnie – 3 dni wypowiedzenia
 • zawarta a okres od dwóch tygodni do 3 miesięcy – tydzień wypowiedzenia
 • zawarta na okres 3 miesięcy – 2 tygodnie wypowiedzenia

Umowa na czas określony – jeśli w umowie nie ma klauzuli o możliwości zerwania umowy , to teoretycznie nie można jej wypowiedzieć, jeśli jednak umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy stosuje się art. 33 KP i okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie

Umowa na czas nieokreślony – długość wypowiedzenie zależy od stażu pracy u pracodawcy liczonego w całości (wraz z okresem próbnym  i umowami na czas określony) :

 • mniej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie
 • 6 miesięcy do 3 lat – miesiąc wypowiedzenia
 • powyżej 3 lat – 3 miesiące wypowiedzenia

Przy obliczaniu okresu wypowiedzenia trzeba pamiętać, że czas wypowiedzenia liczy się jako pełny okres rozliczeniowy. Czyli jeśli składamy wypowiedzenie 22 września 2011 roku i obowiązuje nas miesiąc okresu wypowiedzenia, to oznacza to, że pracę możemy podjąć od 1 listopada a nie od 23 października.

Długość okresu wypowiedzenia można skrócić dzięki porozumieniu stron z pracodawcą – wtedy ustalamy okres dogodny dla obydwu stron. Pamiętajmy jednak o tym, aby podczas rozmowy kwalifikacyjnej podać maksymalnie najdłuższy możliwy dla nas okres rozstawania się z poprzednią firmą, zaznaczając, że może on ulec skróceniu. Jeśli powiemy przyszłemu pracodawcy, że możemy zacząć prace za dwa tygodnie, a okaże się, że  nasz obecny pracodawca nie pójdzie nam na rękę i nie podpisze porozumienia stron, a nas obowiązuje miesiąc okresu wypowiedzenia, to będziemy mieć problem i konieczność tłumaczenia się nowemu pracodawcy, który może nawet zrezygnować ze współpracy z nami.

 

Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie musi zostać poświadczone odręcznym podpisem w oryginalne. W treści wypowiedzenia wpisujemy zarówno podstawę prawną (paragraf kodeksu pracy na podstawie którego wypowiadamy umowę oraz datę wypowiedzenia). Na wypowiedzeniu znaleźć musi się:

 • Imię nazwisko pracownika
 • Aktualna data złożenia wypowiedzenia
 • Adres pracodawcy

Treść może wyglądać  następująco:

Z dniem …. (data rozwiązania umowy o pracę) składam wypowiedzenie umowy o pracę zawartej dnia …. (tu data zawarcia umowy o pracę)  pomiędzy ….. (nazwa pracodawcy) a …. (nazwisko pracownika)zamieszkałym w …. (adres) z zachowaniem …..(długość okresu wypowiedzenia) okresu wypowiedzenia.

 

Kiedy powiedzieć pracodawcy o odejściu?

W tym aspekcie obowiązują dwie szkoły. Jedna mówi, by powiedzieć jak najszybciej – wtedy mamy więcej czasu na przekazanie naszych obowiązków i szanse na pozytywne rozstanie się z firmą. Druga szkoła uczula na to, że pracodawca którego opuszczamy może nie zachować się odpowiednio – dokładać nam zadań, szykanować nas i manifestować w mało przyjemny sposób swoje niezadowolenie z utraty nas jako pracownika. Przy takim szefie najlepiej powiedzieć maksymalnie późno, by jak najkrócej męczyć się z takim pracodawcą (czyli np. składamy wypowiedzenie nie 22 września a 30 września). Jak zareaguje szef i którą strategie obrać? Najlepiej przypomnieć sobie jak szef reagował na inne przypadki zwalniana się z pracy i wtedy wybrać korzystną dla nas strategię.

 

Pracodawcy mówimy o odejściu zawsze jako pierwszemu – nie chwalimy się zatem kolegom tym, że zmieniamy prace, dopóki nie wie o tym szef. Nie chcemy przecież by któryś z naszych „życzliwych” kolegów przekazał tą informację szefowi zanim sami z nim nie porozmawiamy. Takie zachowanie przez pracodawcę odbierane jest jako niekulturalne i  nieodpowiedzialne.

 

Wypowiedzenie doręczamy do rąk pracodawcy bądź do kadr. Pamiętajmy, że liczy się tu data otrzymania od pracodawcy wypowiedzenia. Jeśli np. wyślemy listem poleconym wypowiedzenie 30 września i dotrze ono do pracodawcy 3 października, to przy miesięcznym okresie wypowiedzenia będziemy musieli pracować do końca listopada.

 

Plany urlopowe

Bardzo często pracownicy chcąc jak najszybciej zacząć nową pracę decydują się na podjęcie zatrudnienia w nowej firmie jeszcze podczas okresu wypowiedzenia w starej firmie w której koniec okresu wypowiedzenia spędzają na wykorzystaniu przysługującego im urlopu wypoczynkowego. Nie jest to najlepszy pomysł – tych dni nie dostaniem „z powrotem” od nowego pracodawcy. W efekcie przepracujemy cały rok ze zmniejszonym wymiarem urlopu i będziemy po prostu zmęczeni. Jeśli mamy u poprzedniego pracodawcy zaległy urlop, to albo spróbujmy poprosić o jego przeniesienie do nowego pracodawcy (nie każdy pracodawca się na to zgodzi) lub też wykorzystajmy ten czas na odpoczynek.

 

Koledzy z pracy

Podczas składania wypowiedzenia warto ustalić z pracodawca formę przekazania kolegom z pracy informacji o odejściu. Bywa, że pracodawca (lub przełożony) prosi o chwilę czasu na to, by zorientować się w zadaniach pracownika i tym na ile jego odejście zaburzy prace pozostałych osób w zespole. Nie warto jednak zgadać się na sytuację nie mówienia o odchodzeniu do samego końca. Przez cały okres wypowiedzenia będziemy wtedy czuć się niekomfortowo, a taka sytuacja nie raz zmusi nas do kłamania współpracownikom, co zrujnuje nam z nimi relacje.  Pamiętajmy tez o tym, by w ostatni dzień pracy, pożegnać się ze współpracownikami.

 

Nie palmy mostów

Pamiętajmy jednak też o tym, że nie żyjmy na bezludnej wyspie, do naszego pracodawcy zawsze może zadzwonić w przyszłości inny pracodawca z prośbą o referencje. Może tez okazać się, że w nowej pracy nie jest nam najlepiej i chcielibyśmy wrócić do starej firmy – jeśli spalimy za sobą mosty, to nie będzie to możliwe. Zadbajmy zatem o uporządkowanie swojego miejsca pracy, przekazanie osobom kompetentnym wszystkich swoich obowiązków i wytężonej pracy do samego końca, tak by pracodawca nie mógł powiedzieć, że pod koniec pracy zaczęliśmy ignorować nasze służbowe obowiązki.

 

 

Jak się zwolnić z pracy? , 4.2 out of 5 based on 13 ratings
 • Oceń artykuł:
 • GD Star Rating
  loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *