Strona główna » Kariera » Audyt personalny

Audyt personalny

Tags:

Czym jest audyt personalny i w jakich sytuacjach się go wykorzystuje? Czy jeśli firma zapowiada tworzenie audytu personalnego w przedsiębiorstwie to pracownik ma się czego obawiać?

 

Audyt personalny to ocena stanu zasobów ludzkich przedsiębiorstwa pod kątem zarówno kompetencji, umiejętności i potencjału poszczególnych pracowników, całych działów jak i procedur HR stosowanych w organizacji. Mówiąc mniej naukowo, jest to ocena tego jakich ludzi pracodawca zatrudnia, co umieją a czego jeszcze nie potrafią i na ile nadają się zarówno na obecnie zajmowane stanowisko jak i mają potencjał do rozwoju kariery w obszarze przedsiębiorstwa. Audyt personalny powinien obejmować również ocenę pracowników pod kątem pracy w określonych zespołach oraz ocenę stosowanych metod np. motywacji w kontekście pracowników i ich potrzeb i oczekiwań.

 

Cel audytu personalnego

Celem audytu jest zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a tym jak firma chciałaby pod względem zasobów ludzkich funkcjonować. Audyt pozwala więc zdiagnozować luki w zakresie kompetencji i umiejętności, motywacji pracowników, ich potencjału. Dobrze przeprowadzony audyt personalny daje odpowiedź na pytanie co mamy i co chcemy mieć oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą w doprowadzeniu organizacji do oczekiwanego poziomu rozwoju pod względem zasobów ludzkich (czyli pracowników).

 

Jak wygląda audyt personalny?

Z reguły przeprowadzają go firmy zewnętrzne (audyt zewnętrzny kompetencyjny), choć bywa, że zajmują się tym również komórki HR , jeśli w firmie istnieją a jej pracownicy mają wystarczające kompetencje do tego, by taki audyt właściwie przeprowadzić. Pierwszym krokiem audytu jest wykonanie analizy funkcjonalnej stanowisk – czyli określenie jakie umiejętności są potrzebne na każdym stanowisku pracy. Następnie za pomocą wywiadów, testów, zadań bada się poziom kompetencji u pracowników i wyniki porównuje z wynikami analizy szukając rozbieżności. W zależności od konkretnego celu audytu (np. ocena potencjału pracowników, ocena kompetencji miękkich, twardych) poszczególne elementy składowe audytu mogą się różnić, zawsze jednak chodzi o porównani tego co organizacja ma, z tym co mieć by chciała.

Czy audytu personalnego należy się bać?

Jak każdy system oceny, tak i audyt kompetencyjny wzbudza u pracowników emocje i lęk. Czy kogoś zwolnią? Będzie lepiej czy gorze? Czy powiedzieć prawdę czy może nieco nakłamać, by nie było widać że jestem zdemotywowany? – takie pytania zadają sobie pracownicy przed audytem. Prawidłowo przeprowadzony audyt daje pracodawcy jasność co do dalszych działań i kierunku koniecznych do wprowadzenia zmian w firmie – nie ma za zadanie „odsiać nieefektywnych”, ale zdiagnozować problem i pozwolić na jego rozwiązanie. Zatem jeśli np. okaże się, że część pracowników nie jest dostatecznie przygotowana do pracy na swoich stanowiskach, to firma zamiast zwalniać pracowników powinna stworzyć system szkoleń, które pozwolą pracownikom nabyć określone kompetencje.

Audyt personalny , 3.7 out of 5 based on 3 ratings
  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *