Strona główna » Kariera » Szklany sufit – dyskryminacja kobiet w pracy

Szklany sufit – dyskryminacja kobiet w pracy

Tags: , , ,

Szklany sufit to pojęcie, które pojawiło się w latach 80 tych ubiegłego wieku i określa dyskryminację określonych grup w rozwijaniu kariery zawodowej. Analogia „szklany sufit” łączy się z wyobrażeniem kariery jako kolejnych stopni lub szczebli drabiny – osoba dyskryminowana, po wspięciu się na kilka stopni dotyka głową niewidocznego (szklanego) sufitu, który nie pozwala jej przesunąć się w hierarchii wyżej.

Choć szklany sufit jest pojęciem, które dotyczy wszystkich grup dyskryminowanych na rynku pracy (mniejszości etnicznych, osób homoseksualnych, itd.), to najczęściej używa się pojęcia szklany sufit w odniesieniu do dyskryminacji kobiet w pracy, która przejawia się nie dopuszczaniem kobiet do stanowisk kierowniczych i zarządczych. Szklany sufit, czyli dyskryminacja kobiet w pracy na wysokich stanowiskach managerskich  istnieje praktycznie we wszystkich krajach, przy czym, w niektórych jego wymiar (przepuszczalność) jest większa.

Szklany sufit jest zjawiskiem bagatelizowanym przez mężczyzn, dostrzeganym przez kobiety, które  jednakże same często dyskryminują siebie nawzajem. Z badań wynika, że nawet kobiety, w roli swoich szefów preferują mężczyzn.

Główne objawy istnienia szklanego sufitu to:

  • brak kobiet na stanowiskach managerskich w firmie
  • niższe zarobki kobiet niż mężczyzn
  • utrudniona droga do awansu do kobiet (wymóg większego doświadczenia, dłuższego czasu spędzonego w organizacji).

W literaturze przedmiotu, zamiennie z wyrażeniem szklany sufit, stosuje się pojęcie „lepka podłoga”. Nie jest to do końca dobry zamiennik. Lepka podłoga oznacza bowiem sytuację, w której pracownik nie jest wstanie zmienić obejmowanego stanowiska. O ile szklany sufit dotyczy stanowisk managerskich, o tyle  lepka podłoga stanowisk niższego szczebla.

  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *