Strona główna » Kariera » Kontrakt managerski – co to jest?

Kontrakt managerski – co to jest?

Tags: , ,

Ze względu na wysokie koszty zatrudnienia oraz oczekiwane przez pracowników bardziej elastyczne warunki pracy, pracodawcy osobom na wysokich stanowiskach kierowniczych proponują często kontrakty managerskie zamiast standardowej umowy o pracę. Czym jest kontrakt managerski i jakie są jego zalety i wady?

Kontrakt managerski a umowa o pracę

Kontrakt managerski (kontrakt manegerski, menedżerski lub menadżerski) jest umową o prace lecz umową cywilno – prawną. Oznacza to, że Kodeks Pracy nie ma tu zastosowania, a w sprawach spornych nie rozstrzyga sąd pracy. We wszystkich sprawach, które nie zostaną dokładnie opisane w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego – dlatego też tak ważne jest, by obie strony zatrudnienie na kontrakt dobrze przemyślały i zabezpieczyły w umowie swoje interesy.

Kontrakt menedżerski – dla kogo

Kontrakt menadżerski proponowany jest osobom, których kompetencje, doświadczenie, wiedza, posiadane kontakty itd. są w stanie przełożyć się na wzrost wartości przedsiębiorstwa i które są w stanie przejąć w zarządzanie całość bądź część przedsiębiorstwa. Jest to więc propozycja dla osób z najwyższego szczebla zarządzania. Bardzo często, osoba z którą firma podpisuje kontrakt managerski staje się odpowiedzialna za wyniki firmy. Ma też oczywiście bardzo szeroki zakres uprawnień.

Kontrakt menadżerski – wynagrodzenie

Ze względu na charakter pracy na kontrakcie oraz formę umowy, wynagrodzenie na kontrakcie może być bardzo różne. Najbardziej podstawową formą jest stałe wynagrodzenie za pracę. Określane jest kwotą brutto, od kontraktu jednak nie są odprowadzane składki na ZUS – robić to musi sam zatrudniony manager. Stałe wynagrodzenie może być wzmocnione poprzez dodatek uzależniony np. od rentowności czy wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Jest to bezpośrednie uzależnienie wynagrodzenia managera od jego pracy. Taki rodzaj wynagrodzenia nazywany jest success fee. Istnieją również takie kontrakty managerskie, w których całość wynagrodzenia managera wyliczana jest na podstawie przychodu bądź zysku firmy.

Kontrakt managerski  – korzyści dla pracodawcy i pracownika

Osoby rozważające podpisanie kontraktu managerskiego muszą pamiętać, że nie jest to umowa o pracę- nie ma urlopu, płatnego chorobowego czy składek ZUS. Oczywiście w kontrakcie można zawrzeć klauzulę o płatnej przerwie w wykonywaniu obowiązków, ale im więcej ustaleń znamionujących umowę o pracę, tym większe ryzyko, że Sąd Pracy uzna kontrakt za umowę o pracę.
Korzyści z zawarcia kontraktu managerskiego są głównie finansowe – pracodawca dzięki obniżonym kosztom pracy może zaoferować pracownikowi wyższe wynagrodzenie. Jego forma może być ustalona dowolnie (np. kwartalnie), pracownik może też podpisać kontrakt managerski z własnym pracodawcą z którym ma już umowę o pracę- pod warunkiem, że zakres obowiązków na obu stanowiskach nie pokrywa się.

Kontrakt managerski nie zawiera też ustaleń dotyczących wymiaru pracy, godzin pracy czy miejsca pracy – daje więc managerowi znacznie więcej swobody. Poza tym, prawa majątkowe do wszelkich utworów wykonanych w trakcie pracy na kontrakcie managerskim pozostają w rękach managera, a nie przechodzą na pracodawcę – tak jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę.

  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *