Strona główna » Inne » HR miękki i twardy

HR miękki i twardy

Tags: , ,

Zarówno ci, którzy chcą pracować w dziale personalnym firmy jak i ci, którzy z działem tym mają kontakt, spotykają się z pojęciem miękkiego i twardego HR’u. O co tu chodzi i czym w zasadzie zajmuje się osoba pracująca jako „twardy HR” a czym osoba pracująca jako „miękki HR”?

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Dział Personalny lub z angielska Dział Human Resources) to departament firmy (lub w małych firmach nawet  jedna osoba), który zajmuje się personelem firmy w zasadzie na wszystkich płaszczyznach  – od spraw czysto kadrowych, związanych z procedurami zatrudnienia, rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń i prawa pracy, po analizę i postrzeganie zespołu pracowników jako kapitału firmy. W tym ostatnim rozumieniu, dział HR jest partnerem strategicznym zarządu firmy.

W zależności od tego, jakie zadania ma pracownik działu HR rozróżnia się miękki HR i twardy HR – czym się różnią?

Twardy HR

To wszystkie działania administracyjno – płacowe związane z kadrami. Zawieranie umów o pracę, wyliczanie płac, dbałość o to, by wszystkie sprawy formalne pracowników realizowane były zgodnie z prawem pracy i prawem cywilnym, ustalanie i naliczanie urlopów, obsługa odpowiedniego oprogramowania usprawniającego prace administracyjne. Twardy HR wymaga stałego rozwijania wiedzy i jej aktualizacji w ramach zmieniających się przepisów i prawa pracy.

Miękki HR

To wszelkie zadania, które związane są z dbaniem o wysoką jakość kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwie. Począwszy od procesów selekcji i rekrutacji (za które w zespole HR odpowiada specjalista ds. rekrutacji), poprzez analizę potrzeb szkoleniowych i dbanie o rozwój pracowników, motywacje (tworzenie systemów motywacyjnych, diagnozowanie problemów w tym zakresie i szukanie rozwiązań, które zmotywują i w efekcie poprawią efektywność pracy), aż do tworzenia wraz z zarządem firmy strategii umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników do rozwoju organizacji.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa HR miękki i twardy może być realizowany przez liczne, wyspecjalizowane jednostki zorganizowane w ramach zespołu zarządzania zasobami ludzkimi.

HR miękki i twardy , 4.6 out of 5 based on 12 ratings
  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *