Strona główna » Kariera » Badania lekarskie do pracy

Badania lekarskie do pracy

Tags: , , ,

Jakie badania do pracy trzeba wykonać przed zatrudnieniem? Kto za nie płaci i jak często trzeba je powtarzać? Od czego zależy to, jakie badania lekarskie do pracy trzeba wykonać?

Każdy pracownik, zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Ustawą o Medycynie Pracy podlega ochronie zdrowia w miejscu pracy. W związku z tym, musi poddawać się określonym badaniom lekarskim zarówno przed rozpoczęciem pracy jak w jej trakcie. W ramach badań lekarskich do pracy wyróżnia się:

 • badania wstępne do pracy
 • badania okresowe
 • badania kontrolne

W każdym momencie swojej pracy, pracownik musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Kto płaci za badania lekarskie do pracy?

Wszystkie badania lekarskie do pracy – zarówno wstępne jak i okresowe, przeprowadzane są zawsze na koszt pracodawcy. To, że pracodawca płaci za badania lekarskie do pracy, określa Kodeks Pracy w art 229 par 6. Pracodawca nie może wymagać od pracownika poniesienia kosztów badań lekarskich – jest to niezgodne z Kodeksem Pracy.

Badania lekarskie wstępne do pracy

Wstępne badania lekarskie do pracy musi wykonać każda osoba rozpoczynająca pracę w oparciu o umowę o pracę. Osoba rozpoczynająca pracę otrzymuje od pracodawcy skierowanie na badania lekarskie, w których określone jest stanowisko pracy oraz związane z nim zagrożenia. Na podstawie tych danych lekarz medycyny pracy (na mocy ustawy) określa zestaw koniecznych do wykonania badań. Badania wstępne do pracy przeprowadzone muszą być przed przyjęciem pracownika do pracy, zatem wykonywane są poza czasem pracy.

Po przeprowadzeniu badań, lekarz medycyny pracy wydaje pracownikowi orzeczenie o zdolności (lub niezdolności) do pracy, które musi być przechowywane przez pracodawcę. Na orzeczeniu, lekarz medycyny pracy wskazuje termin, w jakim powinny zostać wykonane kolejne badania okresowe.

Badania wstępne wykonuje się każdorazowo przy zmianie pracodawcy, co oznacza, że nawet jeśli otrzymaliśmy orzeczenie o zdolności do pracy na danym stanowisku, a następnie zmieniamy pracodawcę, to konieczne jest wykonanie kolejnych badań, nawet jeśli stanowisko pozostaje takie samo. Wyjątkiem jest sytuacja podjęcia pracy u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, o ile od wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracy nie upłynęło więcej niż 30 dni.

Badania lekarskie wstępne do pracy wykonuje się albo w ośrodku wskazanym przez pracodawcę (który ma nawiązaną umowę z zakładem medycyny pracy) – wtedy pracownik nie ponosi żadnych kosztów badań. Jeśli pracodawca nie ma umowy z określonym ośrodkiem medycznym, pracownik może wykonać badania wstępne w dowolnym ośrodku medycznym z uprawnieniami medycyny pracy, płaci za nie, a następnie na podstawie rachunku, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań.

Badania okresowe w pracy

Badania lekarskie okresowe do pracy wykonuje się również na koszt pracodawcy, na podstawie skierowania od pracodawcy. Kodeks Pracy precyzuje też to, że realizuje się badania okresowe w czasie pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) Dodatkowo, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dojazdu pracownika do placówki medycznej, w której realizowane są badania. Kiedy robi się badania okresowe w pracy? Ich częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska:

 • co 2 lata, jeżeli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
 • co 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia badania takie muszą być wykonywane co 2 lata),
 • co 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera
 • co 5 lat pracownicy biura niekorzystający z komputerów

Termin badań okresowych określony jest w orzeczeniu lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy. To pracodawca pilnuje, by pracownik wykonał badania w terminie.

Badania kontrolne w pracy

Tym badaniom podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy wyniosła dłużej niż 30 dni. (art 229 par 2 KP). Badania te również wykonywane są na koszt pracodawcy i w czasie pracy.

Badania lekarskie do pracy, 3.6 out of 5 based on 23 ratings
 • Oceń artykuł:
 • GD Star Rating
  loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *