Strona główna » Kariera » Wolny zawód

Wolny zawód

Tags: ,

Wolny zawód to pojęcie wykorzystywane potocznie  i w zakresie gospodarczym, określające specyficzną sytuację osób wykonujących określone zadania i posiadających wiedzę, wykształcenie lub uprawnienia do prowadzenia działalności w tym zakresie. Niestety, definicja wolnego zawodu w rozumieniu prawnym nie została dokładnie określona normatywnie (czyli nie ma ustawy, która precyzowałaby czym jest wolny zawód i które zawody można uznać za takie.
W potocznym rozumieniu, wolny zawód wykonuje osoba, która pracuje na własny rachunek – najczęściej w oparciu o samo zatrudnienie bądź rozliczając się z klientami na mocy umowy o dzieło bądź umowy – zlecenia.

Wolny zawód a ZUS – osoby, które wykonują wolny zawód, płacą składki na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.
W zależności od tego, na jaki użytek określa się co jest wolnym zawodem a co nie, przepisy określają listy zawodów wolnych. Inna zatem będzie lista wolnych zawodów zaufania publicznego, inna ze względu na ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym i jeszcze inna z punktu widzenia przepisów o spółce partnerskiej.

Obecnie, za przedstawicieli wolnych zawodów uważa się również tzw. freelancerów, czyli osoby, które wykonują określone zlecenia dla podmiotów zewnętrznych, korzystając ze swojej wiedzy i umiejętności i nie są związane z tymi podmiotami stosunkiem pracy. Coraz więcej tego typu prac wykonywanych jest w oparciu o Internet.

Wolny zawód, 2.5 out of 5 based on 2 ratings
  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *