Strona główna » Kariera » Selekcja kandydatów do pracy

Selekcja kandydatów do pracy

Tags: , , , ,

W branży HR stosuje się pojęcia rekrutacji i selekcji w procesie zatrudniania. Czym konkretnie jest selekcja kandydatów? Jak ma się do rekrutacji i jakie metody selekcji stosuje się w HR?

Selekcja kandydatów do pracy to proces zbierania oraz analizy danych na temat kandydatów, oceny ich przydatności na wakujące stanowisko pracy oraz odrzucenia kandydatur nie spełniających kryteriów. Proces selekcji doprowadza więc do wyboru najlepszego z dostępnych kandydatów do pracy. W tym kontekście, rekrutacja i selekcja to procesy związane ze sobą. W zależności od podejścia uznaje się, że rekrutacja jest pojęciem nadrzędnym, gdyż w wyniku całości procesu rekrutacji dochodzi do wybrania pracownika (a w ramach tego procesu znajduje się selekcja kandydatów) lub też proces selekcji kandydatów rozumie się niezależnie od rekrutacji (która jest wtedy traktowana jedynie jako proces pozyskiwania kandydatów). Dla kandydata to, w jaki sposób pracodawca określa to, czym jest rekrutacja, selekcja i jak te procesy mają się do siebie jest jednak bez znaczenia.

Metody rekrutacji i selekcji są różnorodne – dopasowuje się je zarówno do możliwości finansowych firmy, jak i charakteru stanowiska na jakie prowadzony jest nabór pracowników. Dane, które analizowane są w procesie selekcji pochodzą z: CV i Listu Motywacyjnego kandydata, rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznej i bezpośredniej, Assessment Center, testów psychologicznych, zadań, które kandydat otrzymuje podczas spotkania rekrutacyjnego.

Strategia selekcji pracowników do firmy może przybierać formę:

  • Play-off – ta metoda selekcji opiera się na analizie danych na każdym etapie rekrutacji. Po każdym z nich część puli kandydatów jest odrzucana.
  • Kompensacyjna – wszyscy kandydaci podlegają tej samej procedurze zbierania danych, a selekcji i odrzuceń dokonuje się na samym końcu. Metoda pozwala na zdobycie szerszej wiedzy o kandydatach, ale jest bardziej czasochłonna.
  • Selekcja kandydatów do pracy może też przybierać formę mieszaną, kiedy to pierwsze etapy selekcji (na podstawie CV i rozmowy telefonicznej mają charakter Play – off, a wyselekcjonowaną grupę kilku kandydatów poddaje się następnie kolejnym metodom rekrutacji i selekcji dokonuje na podstawie całokształtu danych metodą kompensacyjną.

 

Selekcja kandydatów do pracy, 1.0 out of 5 based on 1 rating
  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *