Strona główna » Kariera » Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Tags: , ,

To, jakie możliwości rozwoju zawodowego będą na pracownika czekać w danej firmie, określa tzw. Ścieżka kariery – lista kolejnych stanowisk, które obejmować może pracownik po spełnieniu określonych wytycznych. Każde kolejne stanowisko wymaga nieco większych umiejętności i doświadczenia, a także – z reguły – ma nieco wyższe widełki wynagradzania.

 

Ścieżki karier w firmach

W różnych organizacjach, planowanie ścieżki kariery dla pracownika odbywa się w różny sposób. Firmy małe, które nie posiadają rozbudowanej struktury, czegoś takiego jak ścieżka kariery nie posiadają – nie można bowiem wyodrębnić listy stanowisk, które w ramach firmy mógłby przyjmować pracownik. Struktura firmy jest płaska. W takich sytuacjach, rozwój kariery pracownika polega na zwiększaniu kompetencji w ramach istniejącego stanowiska, zmianie stanowiska pracy w ramach firmy na inne, które pozostaje na takim samym poziomie w hierarchii, ale wymaga innych umiejętności (dzięki temu pracownik uczy się nowych rzeczy i rozwija) bądź zmianie firmy.

W firmach dużych, działy Human Resources odpowiadają za budowanie ścieżek kariery dla pracowników. Opracowują one schematy rozwoju pracownika w organizacji – tzw. mapy kariery. Poza listą kolejnych możliwych stanowisk, zawierają one również listy kompetencji, które są pracownikowi potrzebne na każdym etapie ścieżki kariery na którym się znajduje. Planowanie ścieżki kariery dla pracownika odbywa się najczęściej w oparciu o rozmowę z pracownikiem jego przełożonego oraz przedstawiciela działu HR.

 

Ścieżka kariery zawodowej a zmiana warunków pracy

Wraz z rozwojem wewnątrz organizacji, pracownik uzyskuje coraz to nowe kompetencje, uprawnienia, przywileje. Objęcie kolejnego stanowiska w ramach ścieżki kariery może (ale nie musi) wiązać się ze zmianami w ramach warunków pracy. Na przykład:

 • wzrostem wynagrodzenia,
 • większą ilością dodatków pozapłacowych,
 • dodatkowymi przywilejami (np. miejsce parkingowe)
 • lepszym biurem itd.

Wraz ze zmianą stanowiska zmienia się również zakres obowiązków pracownika. W zależności od tego, w jaki sposób skonstruowana została ścieżka kariery dla danego pracownika, może on uzyskiwać:

 • większe kompetencje decyzyjne
 • podwładnych
 • większą samodzielność w pracy
 • większą odpowiedzialność w pracy itd.

 

Co dają ścieżki karier?

Przede wszystkim zwiększają motywację pracownika do pracy, gdyż wie on, że jego zaangażowanie i umiejętności zostaną docenione i przełożą się na lepsze warunki pracy i bardziej ciekawe zadania. Jasno określone ścieżki kariery, dają czytelną strukturę rozwoju – pracownik wie czego może oczekiwać, a czego nie, wie co musi zrobić, by jego ścieżka kariery wyglądała w określony sposób. Planowanie ścieżki kariery daje też korzyść organizacji, która ma jasno ustalone to, jakie są wymagane od pracowników umiejętności i kompetencje a jej pracownicy, planują się z firmą związać na dłużej. Ścieżki kariery motywują do rozwoju, pokazują co pracownik musi zrobić, by uzyskać ko;lejny szczebel w karierze.

 


 • Oceń artykuł:
 • GD Star Rating
  loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *