Strona główna » Kariera » Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Tags: , , ,

Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudniania polegająca na świadczeniu usług pracy jednemu podmiotowi (zwanemu pracodawcą użytkownikiem), podczas gdy pracownik zatrudniony jest przez inny podmiot – Agencję Pracy Tymczasowej. Praca tymczasowa nie wiąże się ze stałym miejscem pracy i ma określony umową czas trwania.

Ustawa o pracy tymczasowej weszła w życie w 2003 roku, a w 2010r została znowelizowana. Na mocy prawa pracodawca może skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej przy poszukiwaniu pracowników do prac sezonowych oraz prac o charakterze doraźnym lub okresowym. Praca tymczasowa może obejmować również te sytuacje w których pracodawca nie ma wystarczających zasobów własnych by wykonać potrzebną prace w terminie oraz ma zapotrzebowanie na wykonanie takich zadań, które nie leżą w kompetencjach żadnego z jego pracowników.

Praca tymczasowa znana również jako leasing pracowniczy, daje możliwość znalezienia pracy dorywczej na określony czas, a pracownik zatrudniany jest w oparciu o umowę o pracę na czas określony, umowę na czas wykonania pracy. W porównaniu do standardowego zatrudnienia na czas określony w przypadku pracy tymczasowej występują jednak różnice – np. nie stosuje się paragrafu 177 K.P. a umowa może zostać rozwiązana za 3 dniowym okresem wypowiedzenia (jeśli została zawarta na cza nie dłuższy niż 2 tygodnie) lub za tygodniowym okresem wypowiedzenia, jeśli została zawarta na czas dłuższy niż 2 tygodnie (art 13 pkt. 2 ustawy) U jednego pracodawcy, pracownik może pracować przez okres 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Po tym okresie, agencja pracy tymczasowej kieruje pracownika do innego pracodawcy – użytkownika bądź też – jeśli pracodawca wyraża taką chęć, może zatrudnić pracownika bezpośrednio, bez formalnego udziału agencji pracy tymczasowej.

Praca tymczasowa dotyczy najczęściej stanowisk operacyjnych, na których nie jest wymagana szczególnie zaawansowana wiedza i nie ma potrzeby posiadania szerokiej wiedzy na temat sposobu działania pracodawcy. Dzięki temu, pracownika można w łatwy sposób zastąpić, a pracodawca ma zapewniony stały dopływ potrzebnej ilości siły roboczej.

Dla pracowników, agencje pracy tymczasowej to szansa na znalezienie zatrudnienia i względnie stałe posiadanie pracy.

 

 

  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *