Strona główna » Kariera » Prawo pracy

Prawo pracy

Tags: , ,

Prawo pracy to system norm prawnych, które odnoszą się do stosunku pracy, pracodawców i pracowników. W zakres prawa pracy wchodzą akty prawne oraz ich interpretacje, które  regulują wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Mówiąc wprost, przepisy prawa pracy określają to co jest dozwolone, a co zabronione, w zakresie nawiązywania, trwania i ustania stosunku pracy.

To, jakie zasady prawo pracy obejmuje, określane jest w Kodeksie Pracy oraz innych aktach prawnych (np. ustawy) oraz w postanowieniach układów zbiorowych pracy. W sytuacjach, w których Kodeks Pracy nie zawiera dokładnych wytycznych dotyczących określonej sytuacji pracowniczej (tzw. luka prawna), wykorzystuje się również kodeks cywilny, który jednak nie może stać ponad tym, jakie  przepisy prawa pracy da się zastosować do określonej sytuacji pracownika lub pracodawcy. Kodeks prawa pracy jest tu nadrzędny wobec kodeksu cywilnego. Pewne zasady pracy są też określone w konstytucji RP. Kodeks pracy tekst ma dostępny dla wszystkich i można zapoznać się z nim na jednym z wielu portali i serwisów poświęconych prawu pracy.

Nowelizacja kodeksu pracy, czyli zmiany jego postanowień i dopasowanie go do aktualnych warunków odbywa się na wniosek posłów (komisji sejmowej lub grupy poselskiej), senatu, prezydenta, Rady Ministrów i inicjatywy ludowej (konieczne jest zebranie podpisów 100.000 obywateli).

W przypadku, kiedy zaszło złamanie prawa pracy czy to ze strony pracodawcy czy pracownika, spór między pracodawcą a pracownikiem (lub ich grupą) rozstrzyga sąd pracy. To, czy zasady prawa pracy są respektowane przez pracodawców, kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy, a jej działalność reguluje ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Ta sama instytucja oferuje również pracownikom  bezpłatne porady prawne. Prawo pracy w postaci PIP określa również kary, jakie za jego nieprzestrzeganie mogą być nałożone na pracodawców.

Sprawa do sądu pracy może trafić na wniosek pracownika lub pracodawcy. Koszty sądowe sąd pracy z pracownika znosi (o ile wartość sporu nie jest wyższa niż 50.000 zł), co oznacza, że pracownik może wnieść sprawę do sądu pracy bez ponoszenia kosztów.

Na koniec, warto podkręcić że nieznajomość prawa pracy nie zwalnia pracownika od odpowiedzialności, w razie wątpliwości , warto więc sięgnąć do kodeksu pracy, lub poprosić o interpretację prawną PIP, który zapewnia porady prawne w zakresie prawa pracy bezpłatnie.

  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *