Strona główna » List motywacyjny » Referencje dla pracownika

Referencje dla pracownika

Tags: , ,


Proces rekrutacji, poza analizą CV oraz rozmową kwalifikacyjną często obejmuje również sprawdzanie referencji kandydata do pracy. Czy są referencje i w jaki sposób referencje od byłego pracodawcy mogą wpłynąć na decyzję rekrutacyjną kolejnego pracodawcy? Referencje to inaczej opinia na temat byłego pracownika, która udzielana jest kolejnym potencjalnym pracodawcom.

Referencje pracownicze obejmują takie zagadnienia jak zakres obowiązków, sposób w jaki pracownik się z nich wywiązywał, cechy osobowości, które pracownik posiada, a które okazały się w ramach wykonywania obowiązków służbowych potrzebne i efektywne. Referencje dają kolejnym pracodawcom szerszy obraz tego jaki kandydat jest i jak sobie w pracy radził – co pomaga wnioskować na temat tego, czy kandydat sprawdzi się w oferowanej pracy.

Referencje najczęściej są sprawdzeniem tego, czy zakres obowiązków i zadań które pracownik przedstawił podczas rekrutacji są zgodne z tym co rzeczywiście robił oraz próbą oceny tego, jak pracownik w poprzedniej firmie radził sobie w pracy, jakie były jego mocne oraz słabe strony.

Kto udziela referencji?

Referencje udzielane są najczęściej przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego pracownika (jeśli firma jest bardziej rozbudowana i właściciel firmy z pracownikiem nie miał zawodowo kontaktów).

List referencyjny i referencje ustne

List referencyjny, to referencje pisemne, budowane na podstawie opinii o pracy pracownika w poprzedniej firmie. Nie są kierowane do konkretnej osoby i taki list referencyjny zawierający opinie o pracowniku, kandydat do pracy może przedstawiać w różnych firmach do których kandyduje. Pracownicze referencje pisemne skupiają się na pozytywnych aspektach pracy pracownika. Przykładowe referencje (nie zawsze poprawne) znaleźć można w Internecie. Warto pamiętać o tym, że gotowe referencje (wzory referencji znalezione w Internecie), które tylko zostaną podpisane przez pracodawcę, nie będą dla kolejnego pracodawcy czy rekrutera miały większej wartości.

Referencje ustne, to referencje na życzenie. Metoda ta polega na tym, że kandydat udostępnia numer telefonu bądź mail do swojego byłego przełożonego, a osoba która jest zainteresowana opinią na temat pracownika kontaktuje się z jego byłym przełożonym i wypytuje o określone, interesujące ją zagadnienia związane z pracą pracownika.
Z dobie rozwoju internetu, coraz bardziej popularne stają się też referencje w serwisach społecznościowych. Niektóre z serwisów poświęconych budowaniu kariery i kontaktów pozwalają, poza umieszczeniem CV, również na publikowanie krótkich referencji o pracowniku, współpracowniku lub kontrahencie. Mając konto w serwisie społecznościowym warto zadbać o to, by takie referencje w naszym profilu również się znalazły.
Jak napisać referencje?

Referencje dla pracownika powinny obejmować zarówno zakres zadań lub obowiązków pracownika, jak i podkreślać mocne cechy pracownika, które w pracy się ujawniły. Dlatego też, każde referencje powinny być pisane indywidualnie z uwzględnieniem tego, jak pracownik sobie radził. Dobrą praktyką jest umieszczanie w referencjach numeru kontaktowego do osoby, która może udzielić większej ilości informacji na temat pracownika.
Referencje dla stażysty

O ile nie zawsze pracodawca udzieli referencji byłemu pracownikowi (w przypadku niezadowolenia z pracy pracownika, takie referencje mogłyby zaszkodzić a nie pomóc), to osoby odbywające praktyki oraz staże bardzo często na zakończenie współpracy otrzymują referencje, które mają docelowo pomóc im z zdobyciu pracy. Referencje dla stażysty czy praktykanta podlegają takim samym zasadom jak referencje pracownicze – skupiać mają się na wykonywanych przez stażystę zadaniach oraz ocenie poziomu wykonywanej pracy przez przełożonego – opiekuna stażu.

  • Oceń artykuł:
  • GD Star Rating
    loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *