Strona główna » Rozmowa kwalifikacyjna » Etapy w procesie rekrutacji.

Etapy w procesie rekrutacji.

Tags: ,

Każde zatrudnienie nowego pracownika do firmy, wymaga przeprowadzenia rekrutacji, która jest złożonym, nierzadko wieloetapowym procesem – stąd fachową nazwą używaną przez profesjonalistów jest określanie rekrutacji jako „proces rekrutacji” – co podkreśla rozłożenie zadania pozyskania nowego pracownika w czasie.

Cel procesu rekrutacji to wyłonienie spośród dostępnych kandydatów na określone stanowisko, osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania firmy wobec pracownika pod kątem zarówno umiejętności, kompetencji miękkich, nastawienia do firmy jak i oczekiwań finansowych.

 • Proces rekrutacji pracowników, w zależności od tego jakie jest źródło pozyskania kandydatów na dane stanowisko może być rekrutacją wewnętrzną lub zewnętrzną. Może mieć też formę mieszaną.
 • Wewnętrzny proces rekrutacji to taka sytuacja, w której wolne stanowisko przeznacza się dla pracownika, który już pracuje w organizacji – na stanowisku niższym, bądź równoległym, ale z innymi zadaniami i obowiązkami.
 • Zewnętrzny proces rekrutacji ma miejsce wtedy, kiedy kandydatów poszukuje się spośród osób nie pracujących w firmie. Ta sytuacja jest znacznie częstsza.
 • Z mieszanym procesem rekrutacyjnym będziemy mieć do czynienia wtedy, kiedy do starania się o stanowisko zaproszone zostają zarówno osoby pracujące w organizacji jak i kandydaci zewnętrzni.

Proces rekrutacji w różnych firmach może wyglądać odmiennie, zawsze jednak da się w nim wyróżnić pewne podstawowe etapy rekrutacji pracowników:

 • Określenie kompetencji potrzebnych na danym stanowisku, które stanowić będą wyznacznik oczekiwań wobec pracownika. Firma musi wiedzieć kogo szuka i jakie cechy i umiejętności musi mieć kandydat by zaproponować mu pracę. Na tym etapie powinno się również określić budżet, czyli ustalić ile firma kandydatowi spełniającemu oczekiwania jest w stanie zapłacić.
 • Stworzenie ogłoszenia rekrutacyjnego (lub informacji wewnętrznej), które określa zadania na danym stanowisku, oraz oczekiwane przez firmę kompetencje
 • Wybór nośnika ogłoszenia rekrutacyjnego, czyli publikacja ogłoszenia w wybranych serwisach i prasie i uruchomienie wszystkich dostępnych firmie kanałów rekrutacji (np. social media czy programy referencyjne). Kluczowym celem jest tu wybór takiego nośnika, który zwiększy szanse na to, że potencjalni kandydaci zainteresują się rekrutacją prowadzoną przez firmę.
 • Analiza Curriculum Vitae kandydatów – po publikacji ogłoszenia i otrzymaniu zgłoszeń od kandydatów następuje pierwszy etap selekcji w procesie rekrutacji, czyli odrzucenie tych kandydatów, którzy nie spełniają minimum oczekiwanego przez firmę.
 • Kontakt firmy z wybranymi osobami – kandydaci, którzy przeszli pozytywnie proces selekcji otrzymują zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne. Samo spotkanie może zostać poprzedzone rekrutacyjną rozmową telefoniczną. Spotkanie rekrutacyjne w procesie rekrutacji może obejmować różne metody rekrutacji – od zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej, poprzez assessment center, testy psychologiczne, zlecone zadania. Ilość spotkań między firmą a kandydatem w różnych firmach jest różna – najczęściej im większa firma o bardziej rozbudowanej strukturze, tym większa ilość spotkań rekrutacyjnych.
 • Istotnym elementem procesu rekrutacji jest podejmowanie decyzji przez osoby odpowiedzialne za zatrudnienie nowego pracownika, czyli selekcja kandydatów na podstawie zebranych danych z CV, wywiadu, wykorzystanych metod, referencji.
 • Po podjęciu przez firmę decyzji dochodzi do udzielenia informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym i złożenia oferty pracy wybranemu kandydatowi – ten etap procesu rekrutacji również może obejmować kilka spotkań lub rozmów, jeśli w grę wchodzi dodatkowo negocjacja warunków pracy.
 • Po zaakceptowaniu przez kandydata oferty pracy, przechodzimy do procesu zatrudniania, czyli przekazania przyszłemu pracownikowi wszystkich niezbędnych do zawarcia umowy o pracę danych.

Proces rekrutacyjny kończy się dopiero z chwilą podpisania przez kandydata umowy o pracę

 • Oceń artykuł:
 • GD Star Rating
  loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *